onderzoeken AOS 2018-10-14T10:22:47+00:00

Onderzoeken AOS

Onderzoekende houding leerkrachten binnen de AOS basisscholen – Be Buring – Brederoschool – 2017
Kan je de concentratie van onderbouwlln. vergroten – B. Bos, G. Vos, M. Smilde – Schuilingsoord – 2009
Tutoren op obs Schuilingsoord – G. Beuckens en B.J. Koops van ‘t Jagt – 2009
Het effect van een zelfcorrectiemethode voor spelling – Frans van Bruggen – Borgmanschool – 2009
Schrijven een complexe beweging – M. Vegter, M. kolen, R. Koningstein – Schuilingsoord – 2009
Inzet ICT in de groepen op de Brederoschool – B.Buring – 2011
Leerkrachtcompetenties in de plusklas – Kirstin Frieswijk – de Beijumkorf – 2011
Het Hoorns model; het ei van columbus voor ‘de Beijumkorf’ – 2011
Herfstkinderen – Ilona Koudijs – Borgmanschool – 2012
Een uitdagende techniekhoek voor kleuters – B. Bongaards, T.Schierbeek, M. Venema – Brederoschool – 2013
Filosoferen met kleuters – H.van der Pers, A. Leeuwerink – Brederoschool – 2013
Effectieve leertijd – Mindou van der Veen – Borgmanschool – 2013
Tafels leren – Gea Hurenkamp & Evelyn Vianen – Westerschool – 2013
Concentratie van kinderen – Marrit Westra – Borgmanschool – 2013
Onderzoek niveauadvies PO – Cor van der Werf & Lisanne Ottelé – Borgmanschool – 2013
Fonemisch bewustzijn in de onderbouw – M. Kliphuis, A. Heller -Westerschool – L. Tiesinga – Noordkaap – 2013
Muziekonderwijs en concentratievermogen – Amber Grashuis – OBS de Feniks – 2014
Effectieve feedback – Ingrid de Rijber – SBO de Meander – 2017
Automatiseren van rekenen in de middenbouw – Madelon Broer – de Beijumkorf – 2010
Het automatiseren van rekensommen – Martijn Dekkers – de Beijumkorf – 2010
Het signaleren van hoogbegaafde leerlingen – Yvette Bos – Schuilinsgoord – 2010
Meervoudige intelligentie; de toepassing in de praktijk – Nicole Rijnvis – de Butte – 2010
Onderzoekende houding leerkrachten binnen de AOS basisscholen – Be Buring – Brederoschool – 2017
Effectieve feedback – Ingrid de Rijber – SBO de Meander – 2017
Muziekonderwijs en concentratievermogen – Amber Grashuis – OBS de Feniks – 2014
Een uitdagende techniekhoek voor kleuters – B. Bongaards, T.Schierbeek, M. Venema – Brederoschool – 2013
Filosoferen met kleuters – H.van der Pers, A. Leeuwerink – Brederoschool – 2013
Effectieve leertijd – Mindou van der Veen – Borgmanschool – 2013
Tafels leren – Gea Hurenkamp & Evelyn Vianen – Westerschool – 2013
Concentratie van kinderen – Marrit Westra – Borgmanschool – 2013
Onderzoek niveauadvies PO – Cor van der Werf & Lisanne Ottelé – Borgmanschool – 2013
Fonemisch bewustzijn in de onderbouw – M. Kliphuis, A. Heller -Westerschool – L. Tiesinga – Noordkaap – 2013
Herfstkinderen – Ilona Koudijs – Borgmanschool – 2012
Inzet ICT in de groepen op de Brederoschool – B.Buring – 2011
Leerkrachtcompetenties in de plusklas – Kirstin Frieswijk – de Beijumkorf – 2011
Het Hoorns model; het ei van columbus voor ‘de Beijumkorf’ – 2011
Automatiseren van rekenen in de middenbouw – Madelon Broer – de Beijumkorf – 2010
Het automatiseren van rekensommen – Martijn Dekkers – de Beijumkorf – 2010
Het signaleren van hoogbegaafde leerlingen – Yvette Bos – Schuilinsgoord – 2010
Meervoudige intelligentie; de toepassing in de praktijk – Nicole Rijnvis – de Butte – 2010
Kan je de concentratie van onderbouwlln. vergroten – B. Bos, G. Vos, M. Smilde – Schuilingsoord – 2009
Tutoren op obs Schuilingsoord – G. Beuckens en B.J. Koops van ‘t Jagt – 2009
Het effect van een zelfcorrectiemethode voor spelling – Frans van Bruggen – Borgmanschool – 2009
Schrijven een complexe beweging – M. Vegter, M. kolen, R. Koningstein – Schuilingsoord – 2009