OBS Valkenhorst 2019-01-23T08:36:27+00:00

O.B.S. Valkenhorst

Adresgegevens:

O.B.S. Valkenhorst
Bremstraat 14
9404 GD Assen

T: 0592 820 630
E: directie@devalkenhorst.nl
W: https://kindcentrum-valkenhorst.nl/

Coördinatoren:

Directeur: Marianne Emmerink
Coordinator Academische School David Lietmeijer
Opleider in school: Sandra van Dijk
Coördinator onderzoek:
Grootte:
Ligging:

Een warme, kleurrijke school voor iedereen
De Valkenhorst staat in de wijk Assen-Oost en heeft een goede aansluiting met de wijken
Diepstroeten en Het Palet. We zijn met zo’n 200 leerlingen de grootste school in de wijk. Bij
ons is iedereen welkom en mede daardoor is onze school een afspiegeling van de huidige
maatschappij. De normen en waarden van de Valkenhorst zijn gebaseerd op de
kernbegrippen:
Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen.
Van buiten is het een schoolgebouw als alle andere, maar wie een voet binnen de deur zet,
wordt verrast door de binnenkant. Het gebouw heeft een kleurrijk interieur, dat toch
rustgevend is. Aan de muren hangen door kinderen gemaakte kunstwerken. Op ons
schoolplein valt van alles te beleven, er is ruimte voor sport en spel, cultuur en natuur. Het
plein wordt onderhouden door de kinderen. Op de Valkenhorst werkt een enthousiast en
deskundig team van leerkrachten en overig ondersteunend personeel dat het beste uit de
kinderen wil halen.
Om leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen, kijken we naar wat een kind
hiervoor nodig heeft en bieden we onderwijs op maat. Dit houdt in dat binnen een jaargroep
op verschillende niveaus les wordt gegeven om aan de behoefte van alle kinderen te voldoen..
In ons onderwijs maken we gebruik van moderne methoden, verschillende werkvormen en de
mogelijkheden die ICT ons biedt.  De onderwijsinspectie oordeelt positief over de kwaliteit
op onze school.
Naast onze groepen 1 t/m 8, is ook de “peuterspeelzaal Valkenhorst” in ons gebouw
gehuisvest. Peuters zijn vanaf 2 jaar welkom om, onder begeleiding van een leerkracht en
pedagogisch medewerkster, te spelen en te ontdekken in een eigen lokaal en op een eigen
“groen” plein.
De Valkenhorst werkt met de aanpak Positive Behaviour Support (PBS)  waarbij de nadruk
ligt op het aanleren en belonen van positief gedrag. In de bovenbouw wordt gewerkt met een
doorgaande lijn voor Rots en Water. De kinderen leren o.a. respectvol met elkaar om te gaan
en hierdoor wordt de samenwerking binnen een groep bevorderd.
Op de Valkenhorst is er naast aandacht voor talentontwikkeling in de kernvakken, ook ruimte
voor de ontwikkeling van andere talenten. We besteden veel aandacht aan bijvoorbeeld sport,
techniek en cultuur.